KLIENCI INDYWIDUALNI


Prawo Rodzinne

  • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa (zapewniamy doradztwo w wyborze właściwej drogi prowadzącej do zakończenia związku, cechuje nas indywidualne podejście do klienta, w zakresie naszych usług jest zarówno uczestnictwo w negocjacjach jak i przygotowywanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem )
  •  alimenty (zapewniamy pomoc  w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, ich zmianie, stwierdzeniu wygaśnięcia  obowiązku alimentacyjnego)
  • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem (w szczególności pomagamy w sprawach zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem zawartych w wyroku rozwodowym, zajmujemy się sprawami o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)
  • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności  majątkowej (zapewniamy pomoc w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego w szczególności w ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym, zajmujemy się także rozliczeniem konkubinatu/związku partnerskiego)

Prawo Cywilne

 • dochodzenie odszkodowań  z tytułu umowy ubezpieczenia AC i OC, z wadliwego wykonania umowy, z czynów niedozwolonych)
 • nieruchomości  (pomagamy w sprawach związanych z ochroną własności i posiadania, w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, o zwrot nieruchomości, o eksmisję, analizujemy stan prawny nieruchomości i prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe)
 • ochrona dóbr osobistych i prawa konsumenta (zajmujemy się sprawami związanymi zagrożeniem i naruszeniem dóbr osobistych jak zdrowie, nazwisko, wizerunek, nietykalności mieszkania i innych także przewidzianych w prawie autorskim, prowadzimy sprawy związane z zakupem wadliwych towarów jak i pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów o prace np. remontowe)
 • spadki (stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, ważność/nieważność testamentu, roszczenie o zachowek, wydziedziczenie)
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych najmu, dzierżawy, użytkowania, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, opiniowanie umów oraz negocjowanie i sądowe dochodzenie wykonania umów
 • sprawy majątkowe - m.in. odzyskiwania długów

Prawo Pracy

 • obrona praw pracowniczych (zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu wynagrodzeń, nadgodzin, mobbingu i związanych z naruszeniem innych praw pracowniczych)
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Nie wahaj się! Zacznij dochodzić swoich praw skutecznie już dziś!

 


Egzekucja

 • egzekucja roszczeń majątkowych i niemajątkowych
 • ochrona dłużnika i osób trzecich w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym

Prawo Administracyjne

  • sporządzanie pism i wniosków oraz reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wywłaszczenia

Wykroczenia

  • obrona w sprawach o wykroczenia np. o kolizje drogową